διαπείλει

διαπειλέω
threaten violently
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
διᾱπείλει , διαπειλέω
threaten violently
imperf ind act 3rd sg (attic epic doric aeolic)
διαπειλέω
threaten violently
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
διαπειλέω
threaten violently
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
διαπειλέω
threaten violently
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαπειλεῖ — διαπειλέω threaten violently pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διαπειλέω threaten violently pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) διαπειλέω threaten violently pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) διαπειλέω threaten… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.